Желаете ли да изпратите бюлетина?

Воден хиацинт, Воден зюмбюл, Ейхорния (Eichhornia crassipes)

www.domigradina.info

Воден хиацинт представлява растението от род Ейхорния, което живее във водна среда. Нарича се още во ...

Водна лилия (Nymphaea hybrida)

www.domigradina.info

Nymphaea hybrida е многогодишно тревисто растение. Родът обхваща 25 водни растения, срещащи се в Тро ...

www.domigradina.info
Абонирай се


© 2017 | За нас | Реклама | Поверителност | Контакти | Магазин